Similis Curentur

Hoe ik werk als homeopaat

In de homeopathie wordt er al anders naar ziekte en genezing gekeken dan we gewend zijn van de reguliere geneeskunde. Wanneer we een klacht of kwaal hebben gaan we naar de dokter, wordt er geluisterd en gekeken naar wat we hebben en daarna volgt er een medicijn; vaak iets wat een symptoom alleen onderdrukt. Soms worden we doorgestuurd naar een specialist. Voor elk deel van ons lichaam is er een specialist.

Wat ik zelf ervaren heb is dat dat altijd heel onvolledig voelde. We zijn niet alleen ons hart, of ons been, of die ontsteking. Vaak gaan bepaalde klachten gepaard met andere verschijnselen die niet zo duidelijk aan de oppervlakte liggen, of die juist voorafgaand aan de klacht al naar boven kwamen.

Als homeopaat kijk ik dus niet naar elk deel van de mens afzonderlijk, maar naar jou als één geheel. Alles staat met elkaar in verbinding en niets staat op zichzelf. Wanneer er op deze manier gekeken wordt is het ook niet slim om klachten te onderdrukken.

We beginnen met een eerste consult, waarbij ik een totaalbeeld probeer te krijgen. Dus het hele plaatje wordt meegenomen: ik kijk naar de klacht maar ook verder dan die klacht. Wie ben jij, waarmee ben je gekomen? Alles wat ik uit dat eerste consult haal aan individuele symptomen moet ik heel goed bestuderen zodat ik het juiste middel kan kiezen.

Middelkeuze

Er zijn meer dan 2000 verschillende homeopatische middelen die elk hun eigen beeld laten zien. Ik moet dat ene middel vinden wat het meest overeenkomt met jouw klachten. Wanneer je het middel inneemt zal de kracht ervan de verstoring die op dit moment in jouw organisme heerst overnemen en zorgt jouw eigen geneeskracht dat de klachten dan worden ‘opgeruimd’. Je geneest daarna jezelf. Het middel geeft dus eigenlijk alleen een zetje.

De rest doe je zelf. Voor mij is het dus heel belangrijk om zoveel mogelijk over jou te weten te komen. De kleinste dingen doen ertoe zowel op fysiek, mentaal als emotioneel niveau.

Om het juiste middel te vinden is het dus belangrijk om zoveel mogelijk te weten te komen over wie jij bent en wat je symptomen zijn. Ik moet uit zien te vinden wat voor type mens je bent, wat je angsten en dromen zijn, hoe je slaapt, hoe je jezelf ervaart en presenteert, hoe je in je vel zit en waar jouw grootste punt van aandacht ligt. Ik vraag dus ook je biografie uit: op deze manier heb ik een compleet beeld van wie jij bent en kan ik een middel gaan uitzoeken.

Ik geef het direct mee of ik stuur het op als ik er nog langer op moet studeren. Na 6 tot 12 weken na inname kijken we verder wat er nodig is.

 

Biografie

In mijn werk hanteer ik de antroposofische levensvisie van Rudolf Steiner. Wanneer jij dus mij op consult komt vraag ik je biografie, je levensverhaal uit. Door je biografie samen te voegen met jouw persoonlijke kenmerken en klachtenbeeld kan ik een heel wezenlijk beeld krijgen van het individu die daar tegenover me zit. Hierbij hou ik bepaalde jaar- en levensritmes aan, om zo samen tot inzicht te komen komen wanneer er in het leven bepaalde momenten zijn geweest die definiërend waren . Geen mens en geen levensverhaal zijn hetzelfde. Dat maakt de homeopathie de enige geneeskunst die is toegespitst op jouw persoonlijke verhaal en jouw kenmerkende aspecten. In de antroposofie wordt ervan uitgegaan dat de mens niet alleen maar uit zijn fysieke bestaat, maar meerdere wezensdelen heeft die allemaal zijn werking hebben. Wanneer er onbalans heerst zal een mens dus ziek worden. Ziek-zijn wordt door mij dus ook niet direct gezien als alleen maar negatief, maar als een kans om tot ontwikkeling en dus genezing, te komen. Ziek worden heeft altijd een reden. Als er behoefte aan is kan ik deze visie in het consult verder toelichten.

 

 

Wat is Klassieke Homeopathie:

Uit ervaring weet ik dat bij veel mensen het beeld heerst dat homeopathie iets is met kruiden, planten, mineralen of supplementen. Iedere drogist heeft tegenwoordig wel een schapje met ‘homeopathie’ erboven. Voor ieder kwaaltje zit er wel wat tussen. Logisch dat veel mensen denken dat homeopathie kruidengeneeskunde is, maar dit heet eigenlijk phytotherapie. Iets heel anders dan homeopathie dus. Phytotherapie wordt ingezet op de kwaal: iets tegen de maagkrampen, of een zalf voor de huiduitslag. homeopathie werkt anders. Daar werkt een middel niet in op de kwaal, maar op de levenskracht van de mens. Nog een verschil is dat een homeopathisch middel hoog gepotentieerd is (verdund met water en geschud), op zo’n manier  dat de oorspronkelijke stof niet meer terug te vinden is. Dit middel werkt niet in op de kwaal, maar op de gehele mens, waarna de klacht inclusief andere symptomen, zowel van lichamelijke als van mentaal/psychische aard, kunnen verdwijnen.

Geschiedenis

Samuel Hahnemann  was een Duitse arts en de grondlegger van de Homeopathie. Hij leefde tussen 1755 en 1843.  Hij was niet blij met de methodes die de artsen van zijn tijd toepasten op hun patiënten. Hij bleef zoeken naar een andere manier om mensen te behandelen en ontdekte per toeval dat wanneer je iemand een middel gaf tegen  malaria (kinine), dat deze persoon dezelfde symptomen kreeg als iemand die echt malaria had. Hij ontdekte dat wanneer je als gezond mens een homeopathisch middel inneemt en blijft herhalen, er specifieke klachten ontstaan. Dit noemt men de middelproef. Wanneer je vervolgens als ziek mens deze specifieke klachten hebt en je neemt het bewuste middel, dan genees je van deze klachten. Sinds het ontdekken van deze geneeswijze is er niets veranderd. De middelen die in deze tijd ontdekt zijn, werken nog stééds op deze klachten. Er is dus in 200 jaar geen verandering geweest van deze geneeswijze. Wel zijn er door de tijd heen ontdekkingen gedaan dat een middel op nog meer aandoeningen werkt dan waar het 200 jaar geleden voor ontdekt was. Ook zijn er middelproeven gedaan met nieuwe stoffen waardoor er andere middelen zijn ontdekt. Kortom; een geneeswijze die al lange tijd bestaat en keer op keer de meest humane, zachtaardige en effectiefste manier van genezen voor de individuele mens blijkt te zijn .Want ieder mens is uniek en verdient een unieke aanpak.

Wat is een homeopathisch middel?

De grondwet van de homeopathie is: similia similibus curentur. Dit betekent: het gelijke met het gelijksoortige genezen. We genezen de ziekte niet door precies dezelfde ziektekiem toe te dienen, maar we genezen door een middel te geven dat bij een gezond persoon  alle gelijksoortige symptomen laat zien, zodat het zelfgenezend vermogen in actie kan komen. We vinden het heel normaal dat een schaafwond vanzelf weer dichtgroeit, dat er nieuwe huid wordt aangemaakt, dat een infectie wordt afgeremd. Dit is onze levenskracht aan het werk. In de homeopathie geldt dan ook niet wat we bij de reguliere geneeskunde gewend zijn; dat de dosering zo hoog mogelijk moet zijn voor het beste resultaat. Nee, in de homeopathie geldt: less is more.  Hoe sterker de verdunning, hoe beter de werking. Aangezien onze levenskracht ook niet met het blote oog te onderscheiden is, is de geneeskracht van het middel ook op het onzichtbare gebied in ons aan het werk. Homeopathie betekent dus eigenlijk: beter worden door balans te creëren.

Kinderen en volwassenen

Voor de werking van het homeopathische middel is er geen verschil voor een volwassen mens of een kind. Het verschil is vooral de dosering. Daarnaast zijn kinderen vaak met 1 middel al van hun klachten af. Daar waar volwassenen soms toch een langere weg nodig hebben om klachtenvrij te worden.

Zijn er bijwerkingen?

Bijwerkingen zijn in principe extra symptomen die je voorheen niet had en ontstaan door het innemen van medicatie. Een homeopathisch middel is zuiver en heeft niets eraan toegevoegd, waardoor bijwerking geen juiste benaming is. Binnen de homeopathie wordt gesproken over: ‘middelwerking’. Na het innemen van een middel ontstaat er een werking. Dit kan beginnen in de eerste minuut nadat je het middel hebt ingenomen. Maar ook later. Normaal gesproken vinden de meeste veranderingen in de eerste twee weken plaats. Is dit verergering? Soms wel en soms niet. Vaak zijn de fysieke symptomen even heel kort en heftig. Maar daarna ervaar je mentaal dat je heel sterk bent geworden, waardoor je minder last hebt van de fysieke verschijnselen. Vaak passeren oude klachten de revue. Daaraan merk je dat je lichaam aan het ‘opruimen’ is. Veel mensen ervaren in de eerste 2 weken vermoeidheid en hebben meer slaap nodig. Uiteraard herstel je beter wanneer je slaapt dan wanneer je waakt. Dus deze werkingen zie ik als homeopaat als zeer positief en dat het juiste middel zijn werk doet. Niet iedereen ervaart middelwerking. Dit verschilt van persoon tot persoon.

Is iedere klacht direct opgelost?

Dat is per persoon verschillend. Bij kinderen is vaak na 1 middel de klacht opgelost. Bij volwassenen zie je vaak dat je laagje voor laagje (als een ui) afpelt. De hoofdklacht wordt de eerste keer aangepakt. Vaak zijn er daarna nog een aantal kleinere klachten die blijven hangen. Soms is een herhaling van toepassing. Bij andere personen is een nieuw middel de oplossing. Dit bepaalt de homeopaat per keer.

Hoe vaak moet je behandeld worden?

Uiteraard is dit afhankelijk van de klacht. Bij een acute klacht (bijv. een enkelverstuiking) is eenmalig vaak voldoende. Bij een constitutiebehandeling, die dieper werkt en dus ook dieperliggende lagen en problematiek aanpakt kan  het langer duren. Sommige personen hebben voldoende aan 2 consulten, anderen komen vaker terug. Dit is persoonsafhankelijk en hangt samen met de ontwikkeling die iemand gaat gedurende het proces wat op gang wordt gebracht door de  werking van het middel.

Scroll to Top